Pts

1 2 3 4 5
Vasily Shirshov 11 6 8 11 12
Igor Zemit 4 11 11 5 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 5 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 1 Race to 9 - Vasily Shirshov
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Vasily Shirshov won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Igor Zemit
 • Game 2 Race to 5 - Igor Zemit
 • Game 2 Race to 7 - Igor Zemit
 • Game 2 Race to 9 - Igor Zemit
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Vasily Shirshov won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Igor Zemit
 • Game 3 Race to 5 - Igor Zemit
 • Game 3 Race to 7 - Igor Zemit
 • Game 3 Race to 9 - Igor Zemit
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Igor Zemit won 6-11
 • Game 4 Race to 9 - Igor Zemit
 • Game 4 Race to 9 - Igor Zemit
 • Game 4 Race to 9 - Igor Zemit
 • Game 4 Race to 3 - Vasily Shirshov
 • Game 4 Race to 5 - Vasily Shirshov
 • Game 4 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 4 Race to 9 - Vasily Shirshov
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 3 - Igor Zemit won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Vasily Shirshov
 • Game 5 Race to 5 - Vasily Shirshov
 • Game 5 Race to 7 - Vasily Shirshov
 • Game 5 Race to 9 - Igor Zemit
 • Score After Game 5 - 12-10
 • Game 5 - Vasily Shirshov won 12-10