Results

Liga Pro 06/01 20:00 - Igor Zemit v Dmitriy Kugurushev L 1-3
Liga Pro 06/01 18:30 - Ivan Stepanov v Igor Zemit W 2-3
Liga Pro 06/01 17:30 - Mikhail Gusev v Igor Zemit W 2-3
Liga Pro 06/01 17:00 - Igor Zemit v Dmitriy Kugurushev W 3-2
Liga Pro 05/28 20:00 - Igor Zemit v Oleg Kharlakin W 3-2
Liga Pro 05/28 18:30 - Igor Zemit v Oleg Kharlakin L 2-3
Liga Pro 05/28 18:00 - Dmitriy Kugurushev v Igor Zemit W 1-3
Liga Pro 05/28 16:30 - Igor Zemit v Vladimir Slesarev W 3-1
Liga Pro 05/25 20:00 - Igor Zemit v Vladimir Slesarev L 1-3
Liga Pro 05/25 19:00 - Igor Zemit v Vladimir Slesarev L 2-3
Liga Pro 05/25 17:30 - Igor Zemit v Dmitry Voronov W 3-0
Liga Pro 05/25 16:30 - Alexander Ekzhanov v Igor Zemit W 1-3