Results

Emirates D20 06/26 13:00 - Abú Dhabí v Dubaj - Twenty20 196/5,167/5
Emirates D20 06/24 11:00 - Dubaj - Twenty20 v Adžmán 139/6,138/9
Emirates D20 06/23 18:00 - Dubaj - Twenty20 v Fudžajra 152/9,226/1
Emirates D20 06/22 13:00 - Dubaj - Twenty20 v Šardžá - Twenty20 141/6,123/9
Emirates D20 06/20 13:00 - Dubaj - Twenty20 v Emirates Blues 152/7,148 All Out
Kriket 12/15 14:00 - Šardžá - Twenty20 v Dubaj - Twenty20 92/4,90/3
Kriket 12/14 15:00 - Dubaj - Twenty20 v Fudžajra 103/7,150/3
Kriket 12/14 10:00 - Dubaj - Twenty20 v Abú Dhabí 102/3,103/4
Kriket 12/13 12:30 - Dubaj - Twenty20 v Adžmán 110/5,74/9
Kriket 12/12 10:00 - Dubaj - Twenty20 v Emirates Blues 110/7,68/6
Kriket 12/11 12:30 - Dubaj - Twenty20 v Šardžá - Twenty20 102/6,103/5
Kriket 12/10 12:30 - Fudžajra v Dubaj - Twenty20 157/2,92/5