Home History

Setka Cup 2023/03/20 17:25 Mykhailo Hlaholev v Hlib Parfeniuk L 3-2
Setka Cup 2023/03/20 16:25 Hlib Parfeniuk v Volodymyr Chulanov W 3-1
Setka Cup 2023/03/20 15:25 Ivan Krivoy v Hlib Parfeniuk W 1-3
Setka Cup 2023/03/20 13:55 Hlib Parfeniuk v Mykolay Treschetka W 3-1
Setka Cup 2023/03/07 11:55 Hlib Parfeniuk v Mykhailo Urban W 3-0
Setka Cup 2023/03/07 09:55 Ivan Krivoy v Hlib Parfeniuk L 3-1
Setka Cup 2023/03/07 08:55 Hlib Parfeniuk v Ihor Kuzmenko W 3-1
Setka Cup 2023/03/07 07:55 Mykolay Treschetka v Hlib Parfeniuk L 3-0

Away History

Setka Cup 2023/03/20 18:25 Volodymyr Chulanov v Bohdan Plakhtyi L 3-1
Setka Cup 2023/03/20 16:55 Ivan Krivoy v Bohdan Plakhtyi W 2-3
Setka Cup 2023/03/20 14:55 Mykolay Treschetka v Bohdan Plakhtyi L 3-2
Setka Cup 2023/03/20 12:55 Mykhailo Hlaholev v Bohdan Plakhtyi L 3-0
Setka Cup 2023/03/09 11:55 Oles Kotsyumbas v Bohdan Plakhtyi W 1-3
Setka Cup 2023/03/09 10:55 Artem Tataryn v Bohdan Plakhtyi L 3-1
Setka Cup 2023/03/09 09:25 Oleh Martynenko v Bohdan Plakhtyi W 2-3
Setka Cup 2023/03/09 07:25 Oleh Krupii v Bohdan Plakhtyi W 0-3