Pts

1 2 3 4
Anton Molochko 12 5 11 12
Evgeniy Pismenniy 10 11 5 10