Pts

1 2 3 4
Yevhen Masko 5 11 9 8
Evgeniy Pismenniy 11 9 11 11