Pts

1 2 3 4 5
Vitalii Obukhov 10 11 6 12 11
Oleksandr Bryzhevatyi 12 7 11 10 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 1 Race to 7 - Vitalii Obukhov
 • Game 1 Race to 9 - Vitalii Obukhov
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Oleksandr Bryzhevatyi won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 2 Race to 7 - Vitalii Obukhov
 • Game 2 Race to 9 - Vitalii Obukhov
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Oleksandr Bryzhevatyi won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Obukhov
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 2 - Vitalii Obukhov won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 3 - Oleksandr Bryzhevatyi won 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Vitalii Obukhov
 • Game 5 Race to 5 - Vitalii Obukhov
 • Game 5 Race to 7 - Vitalii Obukhov
 • Game 5 Race to 9 - Vitalii Obukhov
 • Score After Game 5 - 11-6
 • Game 5 - Vitalii Obukhov won 11-6