Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Belyakov 11 3 10 11 11
Miroslav Minkov 8 11 12 8 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Beliakov
 • Game 1 Race to 5 - Miroslav Minkov
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Beliakov
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Beliakov
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Vladimir Beliakov won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 5 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 7 - Miroslav Minkov
 • Game 2 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Vladimir Beliakov won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Beliakov
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Beliakov
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Beliakov
 • Game 3 Race to 9 - Miroslav Minkov
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 2 - Miroslav Minkov won 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Beliakov
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Beliakov
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Beliakov
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Beliakov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Miroslav Minkov won 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Vladimir Beliakov
 • Game 5 Race to 5 - Vladimir Beliakov
 • Game 5 Race to 7 - Vladimir Beliakov
 • Game 5 Race to 9 - Vladimir Beliakov
 • Score After Game 5 - 11-6
 • Game 5 - Vladimir Beliakov won 11-6