Pts

1 2 3
Denis Marchenko 11 11 11
Dmitriy Yurkov 6 5 5