Pts

1 2 3 4 5
Denis Marchenko 11 9 11 11 11
Dmitriy Ptitsyn 6 11 13 9 9