Pts

1 2 3
Dmitriy Yurkov 9 5 7
Denis Marchenko 11 11 11