Pts

1 2 3 4 5
Mykola Zakladnyi 8 11 11 6 8
Vadim Komar 11 5 6 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Komar
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Komar
 • Game 1 Race to 7 - Vadym Komar
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Komar
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Vadym Komar won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Komar
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Zakladnyi
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Zakladnyi
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 1 - Vadym Komar won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Zakladnyi
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Komar
 • Game 3 Race to 7 - Mykola Zakladnyi
 • Game 3 Race to 9 - Mykola Zakladnyi
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 2 - Mykola Zakladnyi won 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Komar
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Komar
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Komar
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Komar
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 3 - Mykola Zakladnyi won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Vadym Komar
 • Game 5 Race to 5 - Vadym Komar
 • Game 5 Race to 7 - Vadym Komar
 • Game 5 Race to 9 - Vadym Komar