Pts

1 2 3 4 5
Yuriy Kravchenko 11 11 4 9 8
Oleg Shapovalov 8 7 11 11 11