Pts

1 2 3
Vladimir Panasenko 3 7 4
Vyacheslav Isakov 11 11 11