Pts

1 2 3 4 5
Igor M Smirnov 6 11 9 11 11
Ilya Novikov 11 7 11 8 13