Pts

1 2 3 4 5
Nazar Kovalchuk 11 11 8 8 8
Andrey Gordiy 8 9 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Kovalchuk
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Nazarii Kovalchuk won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 2 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Kovalchuk
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Nazarii Kovalchuk won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Kovalchuk
 • Game 3 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 3 Race to 9 - Andrii Hordii
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Nazarii Kovalchuk won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 4 Race to 9 - Andrii Hordii
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 3 - Andrii Hordii won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Andrii Hordii
 • Game 5 Race to 5 - Andrii Hordii
 • Game 5 Race to 7 - Andrii Hordii
 • Game 5 Race to 9 - Andrii Hordii
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Andrii Hordii won 8-11