Pts

1 2 3 4 5
Igor Chernetskiy 11 9 11 8 11
Nikolay Ozhiganov 6 11 7 11 8