Dmitriy Tunitsyn

Results

Liga Pro 01/27 20:45 - Sergey Nikulin v Dmitriy Tunitsyn W 0-3
Liga Pro 01/27 19:15 - Mihail Andrusenko v Dmitriy Tunitsyn L 3-1
Liga Pro 01/27 18:15 - Dmitriy Tunitsyn v Sergey Nikulin L 2-3
Liga Pro 01/27 17:15 - Aleksandr Klavdenkov v Dmitriy Tunitsyn L 3-1
Liga Pro 01/22 19:45 - Sergey Nikulin v Dmitriy Tunitsyn W 2-3
Liga Pro 01/22 18:45 - Dmitriy Tunitsyn v Aleksandr Klavdenkov W 3-2
Liga Pro 01/22 18:15 - Evgenii Kryuchkov v Dmitriy Tunitsyn L 3-1
Liga Pro 01/22 16:45 - Dmitriy Tunitsyn v Sergey Nikulin L 0-3
Liga Pro 01/20 20:01 - Mihail Andrusenko v Dmitriy Tunitsyn W 1-3
Liga Pro 01/20 19:15 - Mihail Andrusenko v Dmitriy Tunitsyn W 2-3
Liga Pro 01/20 18:15 - Dmitriy Tunitsyn v Vitalii Bazilevskii L 1-3
Liga Pro 01/20 17:15 - Evgenii Kryuchkov v Dmitriy Tunitsyn L 3-2