Plamya-pro

Results

Rusko - Liga Pro 02/27 07:40 - Plamya-pro v Molot-pro L 1-3
Rusko - Liga Pro 02/25 07:10 - Plamya-pro v Viťaz-pro W 3-0
Rusko - Liga Pro 02/24 08:00 - Plamya-pro v Viťaz-pro W 3-1
Rusko - Liga Pro 02/23 12:30 - Plamya-pro v Eagles-pro L 1-3
Rusko - Liga Pro 02/20 07:40 - Plamya-pro v Molot-pro L 0-3
Rusko - Liga Pro 02/18 11:00 - Plamya-pro v Molot-pro W 3-0
Rusko - Liga Pro 02/17 08:00 - Plamya-pro v Viťaz-pro W 3-1
Rusko - Liga Pro 02/16 12:30 - Plamya-pro v Eagles-pro W 3-0
Rusko - Liga Pro 02/13 07:30 - Plamya-pro v Molot-pro W 3-2
Rusko - Liga Pro 02/11 07:10 - Plamya-pro v Molot-pro W 3-1
Rusko - Liga Pro 02/10 08:00 - Plamya-pro v Viťaz-pro L 1-3
Rusko - Liga Pro 02/09 12:30 - Plamya-pro v Eagles-pro L 1-3