Ilya Yanishevskiy

Results

Ukrajina - TT pohár 04/18 00:30 - Oleksandr Hubarev v Illia Yanishevskiy W 1-3
Ukrajina - TT pohár 04/17 23:30 - Dmytro Belanchyk v Illia Yanishevskiy L 3-0
Ukrajina - TT pohár 04/17 23:00 - Illia Yanishevskiy v Bogdan Zaika L 0-3
Ukrajina - TT pohár 04/17 21:30 - Oleksandr Hubarev v Illia Yanishevskiy W 1-3
Ukrajina - TT pohár 04/17 20:30 - Dmytro Belanchyk v Illia Yanishevskiy L 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/17 20:00 - Illia Yanishevskiy v Bogdan Zaika L 1-3
Ukrajina - TT pohár 04/13 11:20 - Ilya Yanishevskiy v Bogdan Zaika L 0-3
Ukrajina - TT pohár 04/13 09:35 - Borys Buriak v Illia Yanishevskiy W 2-3
Ukrajina - TT pohár 04/13 09:00 - Illia Yanishevskiy v Mykola Treshchetka W 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/13 06:40 - Illia Yanishevskiy v Oleg Obidnyi W 3-0
Ukrajina - TT pohár 04/13 04:55 - Illia Yanishevskiy v Bogdan Zaika W 3-2
Ukrajina - TT pohár 04/12 10:45 - Ilya Yanishevskiy v Oleg Obidnyi W 3-2