Results

Setka Cup 09/22 19:35 - Yurii Kolesnyk v Oleksandr Lykhytskyi L 1-3
Setka Cup 09/22 17:35 - Dmytro Rehotun v Yurii Kolesnyk L 3-2
Setka Cup 09/22 15:35 - Ruslan Solomko v Yurii Kolesnyk W 0-3
Setka Cup 09/22 14:35 - Yurii Kolesnyk v Vyacheslav Isakov L 1-3
Setka Cup 09/22 13:35 - Roman Hnoievoi v Yurii Kolesnyk W 1-3
Setka Cup 09/20 11:05 - Yurii Kolesnyk v Vyacheslav Isakov W 3-1
Setka Cup 09/20 09:35 - Yurii Kolesnyk v Oleksandr Lykhytskyi L 0-3
Setka Cup 09/20 08:05 - Yurii Kolesnyk v Oleksandr H Kovalchuk W 3-2
Setka Cup 09/20 06:35 - Yurii Kolesnyk v Oleksandr Buberenko L 0-3
Setka Cup 09/20 05:05 - Yurii Kolesnyk v Roman Hnoievoi W 3-0
Setka Cup 09/19 12:05 - Vyacheslav Isakov v Yurii Kolesnyk W 2-3
Setka Cup 09/19 10:35 - Yurii Kolesnyk v Roman Hnoievoi L 2-3