Aleksandr Kuharchuk

Results

Ukrajina - TT pohár 04/17 18:35 - Volodymyr Tuchkevych v Oleksandr Kuharchuk L 3-2
Ukrajina - TT pohár 04/17 16:15 - Petro Tsolik v Oleksandr Kuharchuk L 3-0
Ukrajina - TT pohár 04/17 14:30 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kuharchuk L 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/17 13:20 - Mykola Tovkach v Oleksandr Kuharchuk L 3-0
Ukrajina - TT pohár 04/16 01:45 - Oleksandr Kuharchuk v Oleksandr Kostiuk W 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/16 00:45 - Oleksandr Kuharchuk v Volodymyr Tuchkevych W 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/15 23:45 - Oleksandr Kuharchuk v Oleksandr Kostiuk W 3-1
Ukrajina - TT pohár 04/15 22:45 - Oleksandr Kuharchuk v Andrey Tsikhotskiy L 1-3
Ukrajina - TT pohár 04/15 21:45 - Oleksandr Kuharchuk v Bogdan Stasiuk L 0-3
Ukrajina - TT pohár 04/13 11:35 - Andrey Tsykhotshiy v Oleksandr Kuharchuk L 3-0
Ukrajina - TT pohár 04/13 09:15 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kuharchuk L 3-2
Ukrajina - TT pohár 04/13 08:40 - Oleksandr Kuharchuk v Volodymyr Tuchkevych W 3-0