Fixtures

Setka Cup 09/19 21:20 - Valery Vlasenko v Dmytro Lazuryk - View

Results

Setka Cup 09/19 19:02 - Ivan Fedoryshyn v Valery Vlasenko W 2-3
Setka Cup 09/19 18:20 - Valery Vlasenko v Andrii Dombrovskyi L 1-3
Setka Cup 09/19 17:20 - Yurii Kurishchenko v Valery Vlasenko L 3-0
Setka Cup 09/19 15:50 - Valery Vlasenko v Artem Yurkov - View
Setka Cup 09/17 10:50 - Valery Vlasenko v Ivan Fedoryshyn L 1-3
Setka Cup 09/17 09:20 - Dmytro Lazuryk v Valery Vlasenko L 3-2
Setka Cup 09/17 08:20 - Valery Vlasenko v Artem Yurkov W 3-0
Setka Cup 09/17 07:20 - Ivan Fedoryshyn v Valery Vlasenko L 3-1
Setka Cup 09/17 06:20 - Valery Vlasenko v Vladyslav Mishchenko W 3-1
Setka Cup 09/16 21:50 - Dmytro Lazuryk v Valery Vlasenko L 3-1
Setka Cup 09/16 20:20 - Ivan Fedoryshyn v Valery Vlasenko W 0-3
Setka Cup 09/16 19:15 - Valery Vlasenko v Mykhailo Teteruk L 1-3