Results

Setka Cup 09/24 18:30 - Yevhen Kotov v Mykhailo Teteruk - View
Setka Cup 09/24 17:30 - Mykhailo Teteruk v Oleksii Hrymovskyi - View
Setka Cup 09/24 16:30 - Mykhailo Teteruk v Andrii Lukatskyi - View
Setka Cup 09/24 15:00 - Mykhailo Teteruk v Dmytro Gudimenko - View
Setka Cup 09/24 13:00 - Mykhailo Teteruk v Andrii Dombrovskyi W 3-1
Setka Cup 09/23 11:10 - Yurii Kurishchenko v Mykhailo Teteruk W 2-3
Setka Cup 09/23 10:10 - Mykhailo Teteruk v Artem Yurkov W 3-2
Setka Cup 09/23 09:10 - Mykhailo Teteruk v Ivan Fedoryshyn L 2-3
Setka Cup 09/23 07:40 - Mykhailo Teteruk v Andrii Dombrovskyi W 3-2
Setka Cup 09/23 05:40 - Mykhailo Teteruk v Valery Vlasenko W 3-0
Setka Cup 09/16 21:20 - Ivan Fedoryshyn v Mykhailo Teteruk W 0-3
Setka Cup 09/16 20:50 - Dmytro Lazuryk v Mykhailo Teteruk L 3-1