Results

Liga Pro 01/14 19:34 - Evgeny Anisimov v Oleg Kharlakin L 2-3
Liga Pro 01/14 19:00 - Evgeny Anisimov v Ivan Pandur L 1-3
Liga Pro 01/14 17:30 - Evgeny Anisimov v Oleg Kharlakin W 3-1
Liga Pro 01/14 16:30 - Vladimir Mishakin v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/12 19:30 - Vjacheslav Chernov v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 01/12 19:00 - Evgeny Anisimov v Vjacheslav Chernov L 2-3
Liga Pro 01/12 17:30 - Evgeny Anisimov v Maksim Dukhin L 1-3
Liga Pro 01/12 16:30 - Andrey Shmakov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 01/07 20:00 - Vladimir Mishakin v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/07 18:30 - Oleg Kharlakin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/07 17:30 - Igor Zemit v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 01/07 17:00 - Evgeny Anisimov v Vladimir Mishakin L 1-3