Results

TT Elite Series 10/01 04:00 - Lukasz Jarocki v Adrian Spychala L 0-3
TT Elite Series 10/01 02:00 - Jakub Maslowski v Lukasz Jarocki L 3-0
TT Elite Series 10/01 01:00 - Karol Wisniewski v Lukasz Jarocki L 3-0
TT Elite Series 10/01 00:00 - Lukasz Jarocki v Maksymilian Miastowski L 0-3
TT Elite Series 09/30 22:30 - Lukasz Jarocki v Mateusz Golebiowski L 0-3
TT Elite Series 09/30 20:30 - Lukasz Jarocki v Jan Zandecki L 1-3
TT Elite Series 09/30 18:30 - Lukasz Jarocki v Bartlomiej Szymanek L 1-3
TT Elite Series 09/30 17:00 - Lukasz Jarocki v Lukasz Nadolski L 0-3
TT Elite Series 09/30 15:00 - Lukasz Jarocki v Damian Wojdyla L 1-3
TT Elite Series 09/30 13:30 - Lukasz Jarocki v Jakub Kosowski L 0-3
TT Elite Series 09/30 04:25 - Karol Wisniewski v Lukasz Jarocki L 3-1
TT Elite Series 09/30 03:00 - Lukasz Jarocki v Damian Wojdyla L 1-3