Evgeniy Ilyukhin

Results

Liga Pro 04/18 02:15 - Vladislav Chahur v Evgeniy Ilyukhin W 0-3
Liga Pro 04/18 01:15 - Evgeniy Ilyukhin v Vladislav Chahur L 2-3
Liga Pro 04/18 00:15 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin W 0-3
Liga Pro 04/17 22:45 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Evlakhin W 3-1
Liga Pro 04/17 21:45 - Valery Sidorin v Evgeniy Ilyukhin W 2-3
Liga Pro 04/15 02:15 - Vladislav Chahur v Evgeniy Ilyukhin W 2-3
Liga Pro 04/15 00:45 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin W 1-3
Liga Pro 04/14 23:15 - Evgeniy Ilyukhin v Miroslav Minkov W 3-2
Liga Pro 04/14 21:45 - Evgeniy Ilyukhin v Vladislav Chahur L 0-3
Liga Pro 04/14 20:45 - Valery Sidorin v Evgeniy Ilyukhin W 0-3
Liga Pro 04/14 02:15 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Mihaylov W 3-0
Liga Pro 04/14 01:15 - Igor Ramensky v Evgeniy Ilyukhin W 0-3