Pts

1 2 3 4
Yevhen Masko 11 9 6 10
Aleksey Krutko 9 11 11 12