Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Pismenniy 8 11 11 10 11
Roman Cherevko 11 6 9 12 5