Pts

1 2 3 4
Aleksey Krutko 9 11 6 9
Yevhenii Honchar 11 5 11 11