Pts

1 2 3 4
Yevhenii Honchar 6 12 7 11
Anton Molochko 11 10 11 13