Pts

1 2 3 4
Aleksey Krutko 11 11 10 11
Evgeniy Pismenniy 5 5 12 8