Pts

1 2 3
Igor Zemit 11 11 11
Dmitriy Kugurushev 4 8 9