Pts

1 2 3
Dmitriy Kugurushev 7 7 9
Vladimir Slesarev 11 11 11