Pts

1 2 3 4 5
Yurii Parahailo 11 11 15 0 0
Dmitriy Belanchik 8 3 13 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Belanchyk
 • Game 1 Race to 5 - Yurii Parahailo
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Belanchyk
 • Game 1 Race to 9 - Yurii Parahailo
 • Game 1 - Yurii Parahailo won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Yurii Parahailo
 • Game 2 Race to 5 - Yurii Parahailo
 • Game 2 Race to 7 - Yurii Parahailo
 • Game 2 Race to 9 - Yurii Parahailo
 • Game 2 - Yurii Parahailo won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Parahailo
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Belanchyk
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Belanchyk
 • Game 3 Race to 9 - Yurii Parahailo
 • Game 3 - Yurii Parahailo won 15-13