Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Pismenniy 11 7 11 11 4
Sergey Zemyantsev 3 11 13 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 - Yevhen Pysmennyi won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Serhii Zemiantsev
 • Game 2 Race to 5 - Serhii Zemiantsev
 • Game 2 Race to 7 - Serhii Zemiantsev
 • Game 2 Race to 9 - Serhii Zemiantsev
 • Game 2 - Serhii Zemiantsev won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 - Serhii Zemiantsev won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 - Yevhen Pysmennyi won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Serhii Zemiantsev
 • Game 5 Race to 5 - Serhii Zemiantsev
 • Game 5 Race to 7 - Serhii Zemiantsev
 • Game 5 Race to 9 - Serhii Zemiantsev
 • Game 5 - Serhii Zemiantsev won 4-11