Pts

1 2 3 4
Dmitry Evlakhin 4 9 11 3
Evgeniy Ilyukhin 11 11 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Evgeniy Ilyukhin won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Evlakhin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 - Evgeniy Ilyukhin won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 - Dmitry Evlakhin won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 - Evgeniy Ilyukhin won 3-11