Pts

1 2 3
Oleg Nikiforov 9 3 6
Evgeny Kupryakov 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 5 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Evgeny Kupryakov won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 5 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Evgeny Kupryakov won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Nikiforov
 • Game 3 Race to 7 - Evgeny Kupryakov
 • Game 3 Race to 9 - Evgeny Kupryakov
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 3 - Evgeny Kupryakov won 6-11