Pts

1 2 3 4 5
Ivan Afanasiev 9 11 9 11 8
Roman Kobytov 11 8 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Roman Kobytov
 • Game 1 Race to 5 - Ivan Afanasev
 • Game 1 Race to 7 - Roman Kobytov
 • Game 1 Race to 9 - Roman Kobytov
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Roman Kobytov won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Ivan Afanasev
 • Game 2 Race to 5 - Ivan Afanasev
 • Game 2 Race to 7 - Ivan Afanasev
 • Game 2 Race to 9 - Ivan Afanasev
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Roman Kobytov won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Ivan Afanasev
 • Game 3 Race to 5 - Ivan Afanasev
 • Game 3 Race to 7 - Ivan Afanasev
 • Game 3 Race to 9 - Roman Kobytov
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Ivan Afanasev won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Roman Kobytov
 • Game 4 Race to 5 - Ivan Afanasev
 • Game 4 Race to 7 - Ivan Afanasev
 • Game 4 Race to 9 - Ivan Afanasev
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 3 - Roman Kobytov won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Roman Kobytov
 • Game 5 Race to 5 - Roman Kobytov
 • Game 5 Race to 7 - Roman Kobytov
 • Game 5 Race to 9 - Roman Kobytov
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Roman Kobytov won 8-11