Pts

1 2 3
Andrey Nepochatov 6 8 6
Vladimir Boychuk 11 11 11