Pts

1 2 3 4
Aleksandr Shapoval 8 11 11 9
Maksym Balakiriev 11 13 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Shapoval
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Shapoval
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Shapoval
 • Game 1 Race to 9 - Maksym Balakiriev
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Maksym Balakiriev won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Shapoval
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Shapoval
 • Game 2 Race to 9 - Maksym Balakiriev
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Maksym Balakiriev won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Shapoval
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Shapoval
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Shapoval
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shapoval
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 2 - Maksym Balakiriev won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 5 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 9 - Maksym Balakiriev