Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Derevinskiy 6 11 14 11 11
Pavel Plyushch 11 9 12 13 13