Pts

1 2 3 4
Sergey Myagkov 11 11 7 11
Nikolay Zhurba 5 7 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Myagkov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Myagkov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Myagkov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Myagkov
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Sergey Myagkov won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Myagkov
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Myagkov
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Myagkov
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Sergey Myagkov won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Myagkov
 • Game 3 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 3 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 3 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Sergey Myagkov won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Myagkov
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Myagkov
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 4 - Sergey Myagkov won 11-5