Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Petrochenko 7 10 11 12 9
Oleg Shagarov 11 12 8 10 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Oleg Shagarov won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 3 - Dmitry Petrochenko won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 5 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 5 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Oleg Shagarov won 9-11