Pts

1 2 3 4 5
Denys Kolodii 10 11 11 8 11
Andrii Obishchenko 12 7 8 11 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andrii Obishchenko
 • Game 1 Race to 5 - Andrii Obishchenko
 • Game 1 Race to 7 - Andrii Obishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Andrii Obishchenko
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Andrii Obishchenko won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Andrii Obishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 2 Race to 7 - Denys Kolodii
 • Game 2 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Andrii Obishchenko won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 3 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Obishchenko
 • Game 3 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Denys Kolodii won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 4 Race to 5 - Andrii Obishchenko
 • Game 4 Race to 7 - Andrii Obishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Andrii Obishchenko
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 3 - Denys Kolodii won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Denys Kolodii
 • Game 5 Race to 5 - Denys Kolodii
 • Game 5 Race to 7 - Denys Kolodii
 • Game 5 Race to 9 - Denys Kolodii
 • Score After Game 5 - 11-3
 • Game 5 - Denys Kolodii won 11-3