Pts

1 2 3 4
Igor Chernetskiy 9 12 9 7
Vladyslav Gorelov 11 10 11 11