Pts

1 2 3 4
Ruslan Onishchenko 11 12 11 7
Pavlo Volkov 6 14 13 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ruslan Onishchenko
 • Game 1 Race to 5 - Ruslan Onishchenko
 • Game 1 Race to 7 - Ruslan Onishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Ruslan Onishchenko
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Ruslan Onishchenko won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 7 - Ruslan Onishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Pavlo Volkov
 • Score After Game 2 - 12-14
 • Game 1 - Ruslan Onishchenko won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 3 Race to 5 - Ruslan Onishchenko
 • Game 3 Race to 7 - Ruslan Onishchenko
 • Game 3 Race to 9 - Ruslan Onishchenko
 • Score After Game 3 - 11-13
 • Game 2 - Pavlo Volkov won 12-14
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 9 - Pavlo Volkov
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 4 - Pavlo Volkov won 7-11