Pts

1 2 3 4 5
Sergey Pisklov 8 9 11 11 12
Vladyslav Gorelov 11 11 9 9 10