Pts

1 2 3 4
Viktoriya Zaytseva 8 14 8 4
Marina Litovchenko 11 12 11 11