Pts

1 2 3 4 5
Rafael Rafikov 8 13 11 7 8
Nikolay Shalgorodskiy 11 11 7 11 11